۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش.

من از این عشق نمیگذرم، من برای ماندن پایِ دوست داشتن، برای اثبات آن، قاطعانه، میجنگم
سهم من از همه ی دوست داشتنهای دنیا، تنها تویی و این عشق حتی اگر جانم را بگیرد، برایش هر لحظه میمیرم.
طالع اگر مدد دهد
دامنش آورم به کف
من کم میارم لعنتی، تمومش کن!

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش.

دوستم داری - میدانم - باز
دوست دارم که بپرسم گاهی

دوست دارم که بدانم - امروز-
مثلِ دیروز مرا می خواهی ؟ 

مهربانی ست؟ و یا - بی مهری ست؟
تنگِ بی آب برای ماهی؟ 

فرصتی تا بسرایم از هم
بس کن از فلسفه های واهی 

عشق، عشق است - چه بر لوحی زر-
بنویسند چه برگ ِ کاهی

پرسش از عقل فریبی ست به خویش
تا جنون میدهدت آگاهی

غیراز آن کوچه یِ بی نام و نشان 
خانه ی دوست ندارد راهی! محمد علی بهمنی

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش.

من همان سربازم

عشق
راهی‌ست برای بازگشت به خانه
بعد از کار
 بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از …
من فکر می‌کنم فقط عشق می‌تواند پایان رنج‌ها باشد
به همین خاطر همیشه آوازهای عاشقانه می‌خوانم
من همان سربازم که در وسط میدان جنگ
محبوبش را فراموش نکرده است.


"رسول یونان"

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش.

قسم

به گریه کردن یک مرد، آن ور گوشی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش.

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش.

حال من؟

حال من حال اسیریست که هنگام فرار
یادش افتاد کسی منتظرش نیست، نرفت