۱۶ دی ۱۳۹۶

کفاره شراب خوریهای بی حساب
هشیار در میانه مستان نشستن است

فکر نکنی


  • شاعر میگه: فکر نکنی دوری و اینجا نیستی

۱۷ مهر ۱۳۹۵

لعنت

لعنت به دلت پاییز